Rekisteriseloste

45 Invest Oy palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
45 Invest Oy
Hallituskatu 9 T03
90100 OULU
044 555 1800
info@45invest.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
45 Invest Oy
Hallituskatu 9 T03
90100 OULU
044 555 1800
info@45invest.fi

3. Rekisterin nimi
45 Invest Oy:n asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin, palveluiden kehittämiseen, asiakaskyselyihin, yhteydenottoihin, laskutukseen, perintään, raportointiin ja muihin asiakkuuden hoitoon liittyviin toimenpiteisiin. Osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan myös käyttää asiakasprofiilien luomiseen ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös osallistuttaessa tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin. Tämän rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, noudattaen henkilötietolain 8 §:ää. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen, mikäli 45 Invest Oy:llä tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakkaisiin tai heidän tilaamiinsa töihin.

5. Rekisterin tietoseloste
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Nimi, Yrityksen nimi, Laskutusosoite, Käynti-/postiosoite, Sähköpostiosoite, Y-tunnus

Rekisterissä käsitellään erilaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Näitä tietoja ovat muun muassa: Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Tiedot, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen, kuten tilaustiedot, tapaamistiedot, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. Tietoja rekisteröityjen käyttäytymisestä rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot sekä yhteydenotot. Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneiden rekisteröityjen etu- ja sukunimet, mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyvät tiedot. Rekisteröidyt voivat syöttää itse ilmoittautumistietoja, kuten sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja osoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetut tiedot kerätään säännöllisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen hoitamista ja tilattujen töiden laskuttamista varten.

7. Säännonmukaiset luovutukset
Tietoja 45 Invest Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei ole tarvetta kirjanpidolliselle avulle erääntyneiden saatavien perimiseksi. Tällaisessa tilanteessa tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot voidaan luovuttaa tilitoimistolle, joka avustaa erääntyneiden saatavien perimisessä.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain rekisterinpitäjällä ja erikseen nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisteritietoihin. Ainoastaan näillä nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin sijaintipaikalla olevat tietoverkot ja ATK-laitteet on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. ATK-laitteet säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Asiakas-, myynti- ja mainosrekisteri ei ole erikseen määritelty salassapidettäväksi aineistoksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen edustajalla.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet
Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa evästeiden tallentamiseen Internet-selaimen asetuksissa, niitä käytetään tällä sivustolla. Evästeiden avulla kerätään kävijätilastoja ja analytiikkatietoja, joita hyödynnetään sivuston kehittämisessä ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeistä ja niiden käytöstä löytyy lisätietoa Evästeet-sivulta. Tällä sivustolla käytetään evästeitä, jotka ovat tietoja internet-palvelun käytöstä. Ne tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneelle ja auttavat ohjaamaan internet-selaimen ja -palvelimen välisiä yhteyksiä. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia.

13. Sivuston käytön tilastointi
Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

Mikäli sinulle on kysyttävää, ole yhteydessä!
45 Invest Oy
Hallituskatu 9 T03
90100 OULU
044 555 1800
info@45invest.fi

Evästeet
Evästeet, eli cookiet, ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat tiettyjä toimintoja verkkosivustoilla. Niiden avulla esimerkiksi käyttäjä voidaan tunnistaa samaksi henkilöksi eri käyntikertojen välillä, ja niitä käytetään myös anonyymien kävijätilastojen keräämiseen. Evästeet tallentuvat käyttäjän laitteelle internetselaimen toimesta, mutta käyttäjällä on mahdollisuus halutessaan tyhjentää ne selaimen asetuksista. Evästeitä on kahdenlaisia: tilapäisiä istunnon mittaisia evästeitä, jotka säilyvät käytön ajan ja poistuvat selaimen sulkemisen yhteydessä, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät tietyn ajanjakson tai kunnes käyttäjä poistaa ne itse.

Miksi evästeitä käytetään?
Yleensä evästeet tuovat hyötyä sekä käyttäjälle että sivuston ylläpitäjälle. Ne tarjoavat paremman käyttökokemuksen käyttäjälle ja mahdollistavat tietyt toiminnot sivustolla. Välttämättömät ja toiminnalliset evästeet ovat tarpeellisia tietyille toiminnoille. Tilastolliset evästeet auttavat sivuston ylläpitäjää keräämään tietoa sivuston käytöstä ja kehittämään sitä. Markkinointievästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen käyttäjän mielenkiinnonkohteisiin perustuen.

45 Invest Oy:n sivustolla käytettävät evästeet
Tilastolliset evästeet Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa sivuston käyttäjistä tilastollisiin tarkoituksiin. Hyödynnämme Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa kerätäksemme tilastollista dataa, kuten sivuston käyttötapoja ja saapumislähteitä. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön houkuttelevuuden parantamiseen ja käyttökokemuksen kehittämiseen. Kerätyt tiedot tallentuvat anonyymisti, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Evästeiden hallinta
Käyttäjälle esitetään sivustolle saavuttaessa pyyntö evästeiden käytöstä. Välttämättömät evästeet ovat oletuksena käytössä, kun taas muut evästeet käyttäjä voi hyväksyä tai estää. Lisätietoja evästeistä löytyy tästä sivusta ja evästelupakyselyn yhteydessä olevasta infosta. Käyttäjä voi muuttaa evästeasetuksiaan kelluvasta keksipainikkeesta oikeassa alareunassa. Jos käyttäjä muuttaa evästeasetuksiaan estetyksi, kaikki ei-välttämättömät evästeet poistetaan käytöstä. Lisäksi oman selaimen evästeiden hallintaan löytyy ohjeita osoitteesta aboutcookies.org. On kuitenkin huomioitava, että kaikkien evästeiden estäminen selaimen asetuksista saattaa rajoittaa joitain verkkopalvelun toimintoja.