Tukea voi tarvita kuka tahansa

Millekään yritykselle jatkuva kasvu ei ole itseisarvo. Mutta liiketoiminnan elinkelpoisuudesta jokaisen on huolehdittava. Se tarkoittaa, että yritys voi ajoittain tarvita lisää osaamista myyntiin, markkinointiin tai sopimusten hallintaan, apua yritysjuridiikkaan tai IPR-kysymysten hoitoon.

45 Invest Oy on vuonna 2012 perustettu maltillinen sijoitusyhtiö, joka tukee pitkäjänteisesti kumppaniensa vakautta ja kasvua. Noudatamme kaikessa sijoitustoiminnassamme kestävän kehityksen ja kansantalouden hyvinvoinnin kasvattamisen periaatteita. Tarjoamme kumppaneillemme taloudellisen tuen lisäksi henkistä pääomaa yrityksen kehittämiseen niillä osaamisalueilla, jotka kulloinkin ovat tarpeen.

45 Invest – maltillinen sijoitusyhtiö.